GIỚI THIỆU BỘ MÔN QUÂN SỰ CHUNG

Bộ môn Quân sự chung  gồm 04 cán bộ giảng viên, đảm nhiệm  giảng dạy học phần: Quân sự chung và Chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ

1

Ngọ Văn Tuấn

Trưởng Bộ môn

2

Phạm Văn ToànCán bộ giảng dạy

3

Trần Bình PhươngCán bộ giảng dạy

4

Trần Đức Khánh Hùng

Cán bộ giảng dạy

 

  

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

1.Tên học phần: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)

2. Mã học phần: MIL 1130

3. Khối lượng: 0(3-2-0-8)

- Lý thuyết: 45 tiết

- Thực hành (bài tập): 30 tiết

4. Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên đại học.

5. Mục tiêu, yêu cầu

a) Mục tiêu:

Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thương.

b) Yêu cầu:

- Hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng.

- Nắm vững lý thuyết và thực hành thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.

6. Điều kiện tiên quyết

Không.

7. Mô tả tóm tắt nội dung

Đội ngũ đơn vị và ba môn quân sự phối hợp; Sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh; Thuốc nổ; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh; Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia lớp học đầy đủ;

- Nghiên cứu tài liệu, luyện tập các kỹ năng quân sự.

9. Đánh giá kết quả học tập

- Điểm học phần được đánh giá từ hai điểm thành phần chính thức là điểm quá trình và điểm cuối kỳ, trong đó điểm cuối kỳ có trọng số là 0,7; điểm quá trình có trọng số là 0,3. Điểm quá trình và điểm cuối kỳ được cho theo thang điểm 10 và có thể lẻ tới 0,5. Điểm dưới 3 được coi là điểm liệt.

- Điểm quá trình của học phần được tính thông qua kiểm tra kỹ năng thực hành quân sự (kết quả kiểm tra bắn súng AK) kết hợp với mức độ chuyên cần của sinh viên, điểm bắn trung bình phải từ điểm 5 trở lên mới đạt yêu cầu. Đối với những sinh viên thuộc diện miễn học kỹ năng thực hành quân sự thì được làm bài thi trắc nghiệm khách quan để lấy điểm quá trình. Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân vẫn phải dự bài kiểm tra kỹ năng thực hành quân sự.

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần của sinh viên là:

+ Phải có thời gian dự lớp đạt tối thiểu 80% trở lên;

+ Không vi phạm qui chế học tập phải xử lý bằng văn bản.

- Điểm học phần được tính như sau:

Điểm học phần = (Điểm quá trình) x 0,3 + (Điểm cuối kỳ) x 0,7.

Điểm học phần phải đạt từ điểm 4 trở lên, trong đó điểm quá trìnhđiểm cuối kỳ không bị điểm liệt.

10. Nội dung chi tiết học phần (tải tại đây)