CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN

Thông báo v/v đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN cho các lớp

 KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TỔ CHỨNG CHỈ                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

 

 

THÔNG BÁO

V/V Đăng ký làm chứng chỉ GDQP – AN.

         

Hiện nay Phòng ĐTĐH đã gửi điểm các bạn Sinh viên Khóa K59, K60, K61 hoàn thành chương trình GDQP - AN học kỳ 20172. Yêu cầu cán bộ lớp lập danh sách lớp mình (theo mẫu)  và lên văn phòng khoa nhà D3 phòng 504 để nộp danh sách lớp (bản cứng).

          Khi nhận được thông báo đề nghị cán bộ lớp nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đăng ký làm chứng chỉ GDQP - AN cho lớp mình.

Liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Văn Phương - SĐT 0989904807

                             Cô  Đới Thị Lan Hương - SĐT 0984019950.

 

                                                         TỔ CHỨNG CHỈ

 

 

                                                       Nguyễn Văn Phương