CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN

Hướng dẫn đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN

  Để thuận lợi cho sinh viên đăng ký làm chứng chỉ GD QP&AN, Khoa hướng dẫn một số thủ tục như sau:   1.  Đối tượng đăng ký  : Sinh viên hệ Đại học...

Mẫu đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN

       Mẫu danh sách:   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   KHOA GIÁO DỤC QP-AN Độc lập-...