CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN

Hướng dẫn đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN

  Để thuận lợi cho sinh viên đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN, Khoa hướng dẫn một số thủ tục như sau:   1.  Đối tượng đăng ký  : Sinh viên hệ Đại học và Cao...

Thông báo v/v đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN cho các lớp

  KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Mẫu đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN

       Mẫu danh sách:   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   KHOA GIÁO DỤC QP-AN Độc lập-...