CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Hướng dẫn các thủ tục về "Nghĩa vụ quân sự của nam SV" K65

 

 

I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội thuộc diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để được tạm hoãn, khi nhập học tại ĐHBK HN sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:

Khi nhập học cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

1. Giấy Chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, và Giấy Giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (hoặc  Xác nhận đăng ký vắng mặt) do Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng ký hộ khẩu cấp .

2. Sinh viên tải Mẫu tờ khai (viết tay) và điền các thông tin.

Khi nộp đầy đủ giấy tờ theo qui định SV sẽ được Xác nhận đã tiếp nhận di chuyển đăng kí NVQS đến Trường ĐHBK.

SV nhận lại "Tờ khai" xin dấu xác nhận và nộp về Ban chỉ huy quân sự xã, (phường, thị trấn) nơi cư trú để được hoãn nhập ngũ trong thời gian học tập tại Trường.

Lớp trưởng của các lớp chịu trách nhiệm lập thu các mẫu Giấy tờ như trên, lập danh sách (theo mẫu tại đây), nộp về Khoa Giáo dục QP-AN.

3. Hướng dẫn chi tiết cách làm (xem tại đây)

4. Lịch tiếp SV đến nộp: Sáng từ 8h00 - 11h00,   Chiều từ 14h00 -16h30

Hạn nộp từ 02/11/2020 đến 17/11/2020

II. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC HOẶC RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG KHÁC

Với những nam sinh viên thuộc đối tượng trên chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi có Quyết định buộc thôi học phải tới VP Khoa GD QP – AN để được hướng dẫn thủ tục Di chuyển nghĩa vụ QS.

* Lưu ý: Hằng năm, UBND xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành phúc tra lại nguồn tuyển chọn nhập ngũ, nếu sinh viên nào được gọi phúc tra thì xin: "Giấy xác nhận đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội". (liên hệ Văn phòng các Viện đào tạo chuyên ngành)

Liên hệ: GV Trần Như Sơn (ĐT: 0975891245, email: son.trannhu@hust.edu.vn)

               GV Đỗ Quang Dũng (ĐT: 0977164389, email: dung.doquang@hust.edu.vn)