CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Hướng dẫn các thủ tục xin tạm hoãn "Nghĩa vụ quân sự của nam SV"

 

 

I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội thuộc diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để được tạm hoãn, khi nhập học tại ĐHBK HN sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:

Sinh viên xin các loại giấy tờ và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: chuẩn bị các giấy tờ sau (Xem mẫu): Mẫu 1: Giấy Chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Mẫu 2: Giấy Giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự hoặc Mẫu 3:  Xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng ký hộ khẩu cấp (Các giấy này sinh viên ghim lại và nộp cho cán bộ lớp).

  • Lưu ý: Mẫu 2 Mẫu 3 có thể thay thế cho nhau.

Bước 2: Sinh viên tải Mẫu tờ khai (viết tay) và điền các thông tin sau đó nộp cho cán bộ lớp (lưu ý khi nộp không được ghim với các giấy tờ do địa phương cấp).

Bước 3: SV nộp các tất cả các giấy tờ trên cho cán bộ lớp (Lưu ý: Các giấy tờ đã có dấu xác nhận do địa phương cấp được ghim lại; mẫu "Tờ khai" để riêng (không ghim cùng).

Bước 4: Cán bộ lớp (Lớp trưởng, bí thư, ủy viên)  của các lớp chịu trách nhiệm thu các Giấy tờ như trên, lập danh sách (theo mẫu tại đây), nộp về Phòng Công tác sinh viên (nộp cùng hồ sơ nhập học)

Bước 5: Sau thời gian hẹn trả kết quả cán bộ lớp lên Văn phòng khoa Giáo dục QP-AN (Phòng 504 - D3) nhận lại Tờ khai đã đượ ký xác nhận, sau đó đi lấy dấu xác nhận và trả lại cho từng sinh viên.

Bước 6: SV nhận lại "Tờ khai" đã được ký xác nhận và đóng dấu sau đó nộp về Ban chỉ huy quân sự xã, (phường, thị trấn) nơi cư trú để được hoãn nhập ngũ trong thời gian học tập tại Trường.

  • Hướng dẫn chi tiết cách kê khai các loại giấy tờ đối với nam SV và cán bộ lớp: (xem tại đây)
  • Lịch tiếp SV đến nộp: Sáng từ 8h00 - 11h00,   Chiều từ 14h00 -16h30
  • Hạn nộp từ: (ngày 05,06,07,08 tháng 04 năm 2022)
  • Địa điểm: SV nộp cùng Hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của Phòng Công tác sinh viên

Lưu ý: Hằng năm, UBND xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành phúc tra lại nguồn tuyển chọn nhập ngũ, nếu sinh viên nào được gọi phúc tra thì xin: "Giấy xác nhận đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội". (liên hệ Phòng Công tác sinh viên hoặc văn phòng các Viện đào tạo chuyên ngành)

II. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC, CHUYỂN TRƯỜNG, RA TRƯỜNG.

Với những nam sinh viên thuộc đối tượng trên chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi có Quyết định buộc thôi học (chuyển trường mới hoặc tốt nghiệp ra trường) phải tới VP Khoa GD QP – AN để được hướng dẫn thủ tục Di chuyển nghĩa vụ QS.

Liên hệ: GV Trần Như Sơn (ĐT: 0975891245, email: son.trannhu@hust.edu.vn)

               GV Đỗ Quang Dũng (ĐT: 0977164389, email: dung.doquang@hust.edu.vn)