CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Hướng dẫn thủ tục tạm hoãn "Nghĩa vụ quân sự của nam Sinh viên K67"

 

 

I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG (K67)

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội thuộc diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để được tạm hoãn, khi nhập học tại ĐHBK Hà Nội sinh viên cần thực hiện các yêu cầu theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ sau:

        Mẫu 1: Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (Có thể một vài địa phương không cấp)

           Mẫu 2: Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự;

         Mẫu 3: Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng ký hộ khẩu cấp.

  • Lưu ý: Mẫu 2 Mẫu 3 có thể thay thế cho nhau.

Bước 2: Sinh viên chuẩn bị các tất cả các giấy tờ nêu trên để nộp cùng bộ Hồ sơ sinh viên khi nhập Trường - Phòng Công tác sinh viên thu;

Bước 3: Sau khi Phòng CTSV thu xong giấy tờ và tổng hợp xong, tổ Nghĩa vụ quân sự in và cấp Giấy xác nhận tiếp nhận di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự theo lớp học của sinh viên. 

Bước 4: Sau thời gian hẹn trả kết quả cán bộ lớp lên Văn phòng khoa Giáo dục QP-AN (Phòng 504 - D3) nhận lại Giấy xác nhận tiếp nhận di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự cho cả lớp đã được ký xác nhận, sau đó đi lấy dấu xác nhận của nhà trường (Phòng 114 nhà C1) và trả lại cho từng sinh viên.

Bước 5: Sinh viên nhận lại Giấy xác nhận tiếp nhận di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đã được ký xác nhận và đóng dấu. Sau đó nộp về Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) nơi cư trú để được hoãn nhập ngũ trong thời gian học tập tại Trường.

  • Thời gian nộp Hồ sơ sinh viên từ ngày 27/9/2022 đến 01/10/2022 do Phòng Công tác sinh viên phụ trách thu trực tiếp

Lưu ý: Hằng năm, UBND xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành phúc tra lại nguồn tuyển chọn nhập ngũ, nếu sinh viên nào được gọi phúc tra thì xin: "Giấy xác nhận đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội" - có thể đăng ký trực tuyến trên trang CTT để Phòng Công tác sinh viên cấp hoặc xin tại văn phòng các Trường, Viện đào tạo chuyên ngành mà sinh viên đang theo học)

II. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC, CHUYỂN TRƯỜNG, RA TRƯỜNG.

Với nam sinh viên thuộc đối tượng trên chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi có Quyết định buộc thôi học (chuyển trường mới hoặc tốt nghiệp ra trường) phải tới VP Khoa GD QP – AN để được hướng dẫn thủ tục Di chuyển nghĩa vụ QS.

Nếu có thắc mắc về các thủ tục Di chuyển NVQS có thể liên hệ: GV Trần Như Sơn; ĐT: 0975891245 hoặc qua email: son.trannhu@hust.edu.vn