CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Hướng dẫn thủ tục tạm hoãn "Nghĩa vụ quân sự của nam Sinh viên K67"

    I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG (K67) Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội...

NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Một số thông tin cần biết về Luật Nghĩa vụ quân sự: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt...