CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Hướng dẫn các thủ tục xin tạm hoãn "Nghĩa vụ quân sự của nam SV"

    I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội thuộc...

NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 10 thông tin cần biết về Luật Nghĩa vụ quân sự: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam,...