DANH MỤC GV BỘ MÔN QSC

Trung tá, ThS Trần Bình Phương

Họ và tên  Trần Bình Phương VP làm việc: P504, nhà D3 Email : phuong.tranbinh@hust.edu.vn ...

Thiếu tá, ThS Trần Đức Khánh Hùng

  Họ và tên Trần Đức Khánh Hùng VP làm việc: P504, nhà D3 Email : ...

Trung tá, ThS Ngọ Văn Tuấn - TBM

  Họ và tên Ngọ Văn Tuấn VP làm việc: P504, nhà D3 Email :  tuan.ngovan@hust.edu.vn ...

Thiếu tá, ThS Phạm Văn Toàn

    Họ và tên Phạm Văn Toàn VP làm việc: P504, nhà D3 Email :  toan.phamvan@hust.edu.vn Tel :   Fax :   ...