DANH MỤC GV BỘ MÔN QSC

Trung tá, ThS Ngọ Văn Tuấn - TBM

 

Họ và tên

Ngọ Văn Tuấn

VP làm việc:

P504, nhà D3

Email :

 tuan.ngovan@hust.edu.vn

Tel :

 

Fax :

 

Nội dung giảng dạy:

 QSC & Chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

Hướng nghiên cứu:

Kỹ thuật bắn súng và các kỹ năng quân sự 

- Pháo phòng không

Các công trình khoa học đã công bố

 

Các tài liệu đã xuất bản

 

Các thông tin khác (nếu có)