ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Ban chủ nhiệm khoa:  Nhà D3 - Phòng 508

Trưởng khoa: Đại tá ThS Lê Đức Hợp

Phó Trưởng khoa: Thượng tá ThS Nguyễn Văn Phương

- Văn phòng: Nhà D3 - Phòng 504, điện thoại: 024 38 692 031

 - Giáo vụ

 

Nguyễn Thị Hà Giang

- Phòng D3 - 504,

- Điện thoại: 024 38 692 031

- email:giang.nguyenthiha@hust.edu.vn

- Phụ trách danh sách lớp, bảng điểm, liên hệ KH giảng dạy

- Nhân viên

 

Đới Thị Lan Hương

- Phòng D3 - 504

- Điện thoại: 024 38 692 031

- email: huong.doithilan@hust.edu.vn

- Phụ trách kho VK, chứng chỉ


 - Các bộ môn trực thuộc:

 

STT

Bộ môn

Địa điểm

Điện thoại

Trưởng bộ môn

1

ĐL&CTQP-AN

D3 – 504

3869 2031

    Thiếu tá Nguyễn Trọng Hùng

2

QUÂN SỰ

D3 – 504

3869 2031

      Trung tá Ngọ Văn Tuấn

 

    

 

 Website: gdqp.hust.edu.vn 

 

- Email: mil@hust.edu.vn