GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

                 Ngày 23 tháng 8 năm 1982, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có Quyết định số 1567/QS thành lập Khoa Quân sự, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thực hiện Quyết định này, tháng 6 năm 1983 Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ký quyết định biên chế, tổ chức Khoa Quân sự của Nhà trường.

          Sau gần 40 năm thành lập, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, các cơ quan đơn vị trong Quân chủng Phòng không – Không quân, Ban giám hiệu Nhà trường cùng các cơ quan, đơn vị của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Quân sự (nay là Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh) không ngừng trưởng thành cả về đội ngũ giảng viên và chất lượng giảng dạy, góp phần quan trọng vào củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nhiệm vụ:

-  Giảng dạy môn học giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

-   Phát hiện tạo nguồn Sĩ quan cho Quân đội từ sinh viên đang học tập tại Trường;

-  Làm công tác tuyển chọn Sĩ quan dự bị từ các kỹ sư vừa tốt nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

-  Huấn luyện xây dựng lực lượng tự vệ tại chỗ và tham mưu công tác Quân sự cho Nhà trường;

-  Nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự.

Thành tích:

-  Từ ngày thành lập đến nay, Khoa đã giảng dạy chương trình môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho hàng chục nghìn sinh viên đạt chất lượng tốt;

-  Tuyển chọn hàng nghìn Sĩ quan dự bị tạo nguồn cán bộ cho Quân đội từ các sinh viên của Nhà trường;

-  Biên soạn tài liệu, học liệu phục vụ giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

-  Đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thưởng luân lưu các cấp, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG BÁO