ĐIỂM THI HỌC PHẦN QUÂN SỰ CHUNG VÀ CT-KT BẮN SÚNG TLAK

LỚP VN - 121308 (121309)

                  ...

LỚP SIE - 117946 (698158)

  TT MSSV HỌ TÊN QT KT 1 20198056 Trịnh Thị Phương Anh 6.5 4 2 ...

LỚP SIE - 117945 (698157)

        QT KT 1 20198160 ...

LỚP SIE - 117944 (698156)

 TT MSSV           HỌ TÊN          ...

LỚP 120311 (698148)

                  ...

LỚP 120310 (698147)

                  ...

LỚP 120307 (698144)

                 ...

LỚP 120306 (698143)

                  ...

LỚP 120303 (698140)

                  ...