SỸ QUAN DỰ BỊ

MẪU ĐƠN TÌNH NGUYỆN SQDB

 Mẫu đơn tại đây

Lưu ý: Đối với SV đã có nơi tiếp nhận công tác sau khi hoàn thành khóa đào tạo SQDB đề nghị nộp đơn tình nguyện kèm Giấy tiếp nhận của cơ quan tuyển dụng.