THÔNG BÁO

Hướng dẫn các thủ tục về "Nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên"

 

 

I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian theo học tai trường (trừ trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ).

Khi nhập học, tân sinh viên cần nộp những giấy tờ sau:

1. Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (Theo mẫu)

2. Giấy Giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (hoặc  Xác nhận đăng ký vắng mặt) do cơ quan Quân sự xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu cấp.(Theo mẫu)

Khi nộp đầy đủ giấy tờ theo qui định SV sẽ được cấp Giấy xác nhận đã tiếp nhận nhập học tại trường. SV nhận và nộp về BCH Quân sự xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hoãn nhập ngũ trong thời gian học tập tại trường.

Lớp trưởng của các lớp chịu trách nhiệm lập danh sách, thu hai loại "Giấy" trên (theo mẫu tại đây), nộp về Khoa Giáo dục QP-AN.

Thời hạn nộp từ 1/10 đến 15/10.

II. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC TỪ 6 THÁNG TRỞ LÊN HOẶC RÚT HỒ SƠ NHẬP HỌC TRƯỜNG KHÁC

Với những nam sinh viên thuộc đối tượng trên chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi có Quyết định buộc thôi học phải tới VP Khoa GD QP – AN để được hướng dẫn thủ tục Di chuyển nghĩa vụ quân sự.

* Lưu ý: Hằng năm, UBND xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành phúc tra lại nguồn tuyển chọn nhập ngũ, nếu sinh viên nào được gọi phúc tra thì xin: "Giấy xác nhận đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội". (liên hệ Phòng CTCT&CTSV  Địa chỉ: C1–103;  ĐT: 04 38 693 108).