THÔNG BÁO

Điểm thi các học phần Giáo dục QP-AN học kỳ 20192

 Sinh viên xem điểm tại đây:  gdqp.hust.edu.vn/diem-thi

Qui định mang mặc trang phục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          KHOA GIÁO DỤC QP...

LỆ PHÍ CHỨNG CHỈ GDQP - AN

Từ ngày 07/8/2017 mức thu lệ phí làm chứng chỉ GDQP&AN thực hiện theo quyết định số 1539/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 27/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN là 50.000đ/chứng chỉ    ...

Qui định Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Qui định  Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường ĐHBK Hà Nội xem tiếp

Hướng dẫn các thủ tục về "Nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên"

    I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội...

Tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình đối với nam sinh viên

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội,...