TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bắn trình diễn vũ khí mới do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, chế thử