TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Một số hình ảnh gặp mặt truyền thống khoa GDQP&AN

 

Một số hình ảnh gặp mặt truyền thống khoa GDQP

nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

   -  Lãnh đạo Trường đại học Bách Khoa Hà Nội chúc mừng

 - Bác Vũ Đức Mạch, Trưởng ban liên lạc cựu giáo chức Khoa GDQP phát biểu chúc mừng                                  

- Nhiều bác (cựu giảng viên) không quản ngại tuổi cao,  sức yếu cũng đến chung vui

  Giảng viên các thời kỳ cùng góp vui văn nghệ