TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

“HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

 

CUỘC TẬP KÍCH ĐƯỜNG KHÔNG CHIẾN LƯỢC

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ VÀO MIỀN BẮC VIỆT NAM VÀ CHIẾN THẮNG

 “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” CUỐI THÁNG 12 NĂM 1972  ( chi tiết xem tại đây )